Zespół ds. „opcji zero”

Wprowadzenie „opcji zero” nakazała Strategia ZHP na lata 2012-2017 uchwalona przez XXXVII Zjazd Nadzwyczajny ZHP 4 grudnia 2011 r. Główna Kwatera ZHP powołała Zespół ds. „opcji zero” w styczniu 2013 r., choć faktycznie rozpoczął on działanie już kilka miesięcy wcześniej. W marcu 2014 r. miała miejsce reorganizacja Zespołu.

W chwili obecnej lista mianowanych członków Zespołu wygląda następująco:

  • hm. Andrzej Sawuła – Chorągiew Gdańska (szef zespołu)
  • phm. Michał Budzik – Chorągiew Stołeczna
  • phm. Wojciech Cabaj – Chorągiew Kujawsko-Pomorska
  • pwd. Karolina Grudzińska – Chorągiew Stołeczna
  • hm. Piotr Miara – Chorągiew Wielkopolska
  • phm. Karolina Pstrągowska – Chorągiew Warmińsko-Mazurska
  • hm. Iwona Pyza – Chorągiew Stołeczna

Ze strony Głównej Kwatery ZHP w pracach Zespołu uczestniczy od samego początku hm. Justyna Sikorska, która pełni również rolę łącznika Zespołu z GK ZHP. Pracę Zespołu śledzi także dokładnie hm. Krzysztof Budziński, Zastępca Naczelnika ZHP. Pozostali członkowie GK ZHP angażują się (lub bywają przez nas angażowani…) w prace nad konkretnymi zagadnieniami leżącymi w kręgu ich zainteresowań.

Poza mianowanymi członkami w pracach Zespołu bierze udział kilkadziesiąt osób ze wszystkich chorągwi, uczestnicząc w wypracowywaniu projektów kolejnych regulaminów i/lub zgłaszając do nich później poprawki.

Jeśli idea ułatwienia życia wszystkim szczeblom Związku, a przede wszystkim drużynowym, jest Ci bliska – zapraszamy. Każdy głos jest cenny i żaden jeszcze nie został zignorowany.

Prace Zespołu odbywają się w przeważającej większości online, na żywo spotkaliśmy się dotychczas bodajże trzy razy…

Kontakt z Zespołem

opcjazero@zhp.pl