Zespół ds. „opcji zero”

Wprowadzenie „opcji zero” nakazała Strategia ZHP na lata 2012-2017 uchwalona przez XXXVII Zjazd Nadzwyczajny ZHP 4 grudnia 2011 r. Główna Kwatera ZHP powołała Zespół ds. „opcji zero” w styczniu 2013 r., choć faktycznie rozpoczął on działanie już kilka miesięcy wcześniej. W marcu 2014 r. miała miejsce reorganizacja Zespołu.

Po 40 Zjeździe ZHP i wyborze nowego składu Głównej Kwatery ZHP miała miejsce kolejna niewielka reorganizacja Zespołu.

W chwili obecnej lista stałych członków Zespołu wygląda następująco:

  • hm. Justyna Sikorska – Chorągiew Gdańska (Zastępczyni Naczelnika ZHP nadzorująca Zespół)
  • hm. Andrzej Sawuła – Chorągiew Gdańska (szef zespołu)
  • hm. Wojciech Cabaj – Chorągiew Kujawsko-Pomorska
  • hm. Karolina Chrobok – Chorągiew Śląska
  • hm. Katarzyna Krzak – Chorągiew Stołeczna
  • hm. Paweł Lipiński – Chorągoew Zachodniopomorska
  • hm. Piotr Miara – Chorągiew Wielkopolska
  • phm. Karolina Pstrągowska – Chorągiew Warmińsko-Mazurska
  • hm. Iwona Pyza – Chorągiew Stołeczna

Ze strony Głównej Kwatery ZHP w pracach Zespołu uczestniczy od samego początku hm. Justyna Sikorska, w poprzedniej kadencji członkini GK, obecnie Zastępczyni Naczelnika. Rolę łącznika między Zespołem i GK ZHP pełni hm. Katarzyna Krzak, obecna szefowa biura. Pozostali członkowie GK ZHP angażują się (lub bywają przez nas angażowani…) w prace nad konkretnymi zagadnieniami leżącymi w kręgu ich zainteresowań.

Poza stałymi członkami w pracach Zespołu bierze udział kilkadziesiąt osób ze wszystkich chorągwi, uczestnicząc w wypracowywaniu projektów kolejnych regulaminów i/lub zgłaszając do nich później poprawki.

Prace Zespołu odbywają się w przeważającej większości online, na żywo spotkaliśmy się dotąd dosłownie kilka razy…

Kontakt z Zespołem

opcjazero@zhp.pl