plany prac zespołu

Według stanu na dziś (marzec 2018 r.) plany rysują się nastepująco:

  1. aktualizacja Instrukcji HALiZ – niezbędna natychmiast, z powodu zmiany przepisów państwowych (karty kwalifikacyjne, RODO, miejsca do kąpieli, zaświadczenia o niekaralności…)
    aktualizacja techniczna, nie są planowane istotniejsze zmiany obecnych rozwiązań
  2. aktualizacja Instrukcji PJO i HKS – niezbędna natychmiast, z powodu zmiany przepisów państwowych (RODO)
    aktualizacja techniczna + kryteria drużyny specjalnościowej + poprawki pomniejszych błędów
  3. aktualizacja regulaminu mundurowego
    poprawienie kilku pomniejszych błędów i przeoczeń
  4. jednolity regulamin obszaru „musztra i ceremoniał” – zaległy z poprzedniej kadencji

Zespół nieodmiennie będzie wdzięczny za wskazanie wszelkich błędów zauważonych w obowiązujących dokumentach ZHP. Zdecydowanie lepiej poprawić je nawet punktową nowelizacją niż żyć latami ze znanymi błędnymi rozwiązaniami w regulaminach.