Instrukcja chorągwi

Nowa „Instrukcja tworzenia i działania chorągwi” została wprowadzona Uchwałą GK ZHP nr 205/2017 i weszła w życie z dniem 1 września 2017 r.:

Idea i zadania chorągwi są określone w Statucie ZHP, siłą rzeczy więc nowa Instrukcja nie wprowadza w tym zakresie żadnych nowości. Zmiany mają na celu dostosowanie wcześniejszej, mocno już nieaktualnej instrukcji do aktualnego stanu prawnego… np. uwzględnienie osobowości prawnej chorągwi i jej konsekwencji.