regulaminy dotyczące wszystkich szczebli poza poziomem PJO

Regulacje dotyczące szczebli struktury „powyżej drużyny”, czyli od hufca wzwyż, można podzielić w następujący sposób:

 • prowadzenie biura
  Instrukcja kancelaryjno-archiwalna ZHP została wprowadzona Uchwałą GK ZHP nr 153/2016 z 29 czerwca 2016 r. (instrukcja, uchwała wprowadzająca). Zastąpiła ona następujące akty:

  • Uchwałę Głównej Kwatery ZHP nr 132/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej Związku Harcerstwa Polskiego
  • Uchwałę Głównej Kwatery ZHP 90/2004 z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie „Instrukcji archiwalnej Związku Harcerstwa Polskiego”

  W nowej instrukcji złagodzono część wymogów archiwizacyjnych, poza tym ma ona wyłącznie charakter porządkujący – postanowienia naszych regulacji w tym obszarze są bezpośrednio wymuszone przez przepisy państwowe.
  Warto dodać, że jednym z efektów prac Zespołu było wydzielenie Katalogu identyfikacji wizualnej ZHP jako osobnego dokumentu (dotąd był on załącznikiem do Instrukcji kancelaryjnej). Po istotnym rozszerzeniu przez Wydział Promocji GK ZHP Katalog identyfikacji wizualnej ZHP został przyjęty uchwałą GK ZHP nr 154/2016 z 29 czerwca 2016 r. (katalog, uchwała wprowadzająca).

 • karty członkowskie
  • Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 103/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie podjęcia decyzji o wprowadzeniu kart członkowskich ZHP, przyjęcia Regulaminu kart członkowskich Związku Harcerstwa Polskiego oraz przyjęcia Instrukcji wdrożenia kart członkowskich Związku Harcerstwa Polskiego
  • Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 150/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu kart członkowskich Związku Harcerstwa Polskiego
 • kształcenie kadry
  Tym obszarem zajmuje się osobny zespół GK ds. pracy z kadrą, więc nasza rola będzie tu jedynie techniczna.
 • postępowanie z muzealiami
  • Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 92/2004 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia „Zasad postępowania z muzealiami znajdującymi się w posiadaniu jednostek Związku Harcerstwa Polskiego”
 • kwestie finansowo-gospodarczo-sprzętowe
  • Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 64/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. dotycząca zatwierdzenia „Instrukcji o gospodarowaniu składnikami rzeczowymi”
  • Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 56/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie „Zasad działalności finansowo-gospodarczej ZHP”
 • zasady przyznawania honorowego patronatu Przewodniczącego i Naczelnika
  • Decyzja Naczelnika ZHP nr 30/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie „Zasad przyznawania honorowego patronatu Przewodniczącego ZHP/Naczelnika ZHP”
 • zasady działania RPH
  • Uchwała nr 36/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 11 lutego 2007 r. w sprawie zasad działania Ruchu Przyjaciół Harcerstwa
 • zasady działania RPM
  • Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 21/2002 z dnia 9 maja 2002 r. dotycząca zatwierdzenia „Instrukcji w sprawie funkcjonowania ruchów programowo-metodycznych”