Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Instrukcja HALiZ 2018 (uchwała GK ZHP nr 4/2018) – 3. wersja w ramach „opcji zero”

Daleko idące zmiany otoczenia prawnego zaowocowały koniecznością kolejnej nowelizacji obowiązującej od trzech lat Instrukcji HALiZ z 2016 r. Zmiany instrukcji i załączników odpowiadają bezpośrednio na:

  1. RODO (Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych)
  2. Ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
  3. interpretację MEN ws. konieczności korzystania z niemodyfikowanej karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku
  4. uchwałę 40 Zjazdu ZHP nr 5 ws. ochrony tożsamości ZHP