Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej

Zmiany przepisów państwowych wymusiły w 2016 r. nowelizację obowiązującej od roku Instrukcji HALiZ z 2015 r. Nowelizacja została wprowadzona Uchwałą GK ZHP nr 136/2016 i weszła w życie 12 maja 2016 r.:

Na dedykowanej stronie HALiZ można znaleźć zarówno omówienie poszczególnych rozwiązań Instrukcji, jak i wyjaśnienie najczęstszych zadawanych w związku z nią pytań.