Instrukcja gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego

27 stycznia 2016 r. GK ZHP zaktualizowała Instrukcję tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego (uchwała GK ZHP nr 112/2016). Celem nowelizacji była przede wszystkim implementacja postanowień Uchwały Rady Naczelnej ZHP nr 33/XXXVIII.

  • doprecyzowano kryteria członkostwa w jednostkach Nieprzetartego Szlaku, co w połączaniu z ww. uchwałą RN ZHP określiło zasady zwolnienia członków środowisk Nieprzetartego Szlaku oraz środowisk integracyjnych z obowiązku opłacania podstawowej składki członkowskiej
  • dodano wzór oświadczenia członka ZHP lub jego rodzica/opiekuna o spełnianiu warunków członkostwa w jednostkach NS, sformułowany bardzo ogólnie, tak by nie zahaczać o wrażliwe dane osobowe

Dodatkowo w aktualizacji wprowadzono kilka poprawek stricte terminologicznych w zapisach, których zgodność ze Statutem ZHP i Systemem Metodycznym ZHP budziła wątpliwości, bez zmiany żadnych zapisów merytorycznych.

Tekst źródłowy: